Hoppa till sidans innehåll

Styrelsen informerar

07 FEB 2021 16:01
  • Uppdaterad: 07 FEB 2021 16:01

MEDLEMSBREV GÖTENE IDROTTSHISTORISKA SÄLLSKAP

2020 – ett förlorat år!

Det år som vi lagt bakom oss ses av många som ett förlorat år. 

Om man ser till verksamheten inom Götene idrottshistoriska sällskap så är det även för oss just ett förlorat år. Efter årsmötet i februari kunde vi inte ha någon verksamhet frånsett Sportbänk vid totalt fyra tillfällen i oktober och november.

Sett till ekonomin har vi gått back 1 500 kronor på grund av den uteblivna verksamheten. Annonsering och utskick per brev har tärt på pengarna, varför styrelsen beslutat att detta blir det sista utskicket per vanlig post.

Då vi inte längre kommer att skicka ut brev så är vi mycket angelägna om att de som inte meddelat sin mailadress omgående gör det till vår mail This is a mailto link alternativt meddelar Bengt G Nilsson på telefon 070-209 20 86.
De som inte har mailadress kommer vi att kontakta via SMS.

Årsmötet för 2021 kommer att hållas per capsulam (skriftligt, via mail). Tiden för årsmötet blir i slutet av mars månad, och det är alltså av största vikt att vi då har tillgång till alla medlemmars mailadresser. Alla medlemmar kommer att kallas via mail eller SMS.

Medlemsavgiften för 2021 är oförändrat 100 kronor, varav 50 kronor går till finansieringen av medlemstidningen, men om man har vilja och möjlighet att utöver det ge ett ekonomiskt bidrag till föreningen så är styrelsen tacksam för detta. Medlemsavgift och eventuellt bidrag swischas till vår kassör Bengt G på, som nämnts, 070-209 20 86.

Planen är att under våren genomföra ett par Sportbänk på Centrumcafét i Götene. I övrigt tvingas vi avvakta den vidare utvecklingen. 

Kort från paraplyorganisationen WIS, Westgöta idrottshistoriska sällskap, kan sägas att deras årsmöte för 2020 nyligen genomfördes per capsulam.
En betydande utgift för dem är att ge ut medlemstidningen, och det är mycket angeläget att den finns kvar som medlemsförmån och som garant för att på olika sätt belysa det idrottshistoriska arvet.

Vi hänvisar till vår hemsida: www.goteneihs.se där vi uppdaterar med vad som är aktuellt. 

Idrottshälsningar!

Styrelsen genom

Fredrik Larsson
Ordförande 

Skribent: Janne Åberg
E-post: This is a mailto link

Välkommen som medlem i vårt  sällskap.
Som medlem, förutom den
trevliga gemenskapen, 
får du fyra nr per år av den fina WI-tidningen.
Medlemsavgiften 100 kr 
betalas 
via kassören 
Bengt. G Nilssons 
Swishnummer 070- 209 20 86. 
Vid evenuella frågor hänvisas till styrelsen.


Tidigare nr av WI-tidningen

 

 

Besök sedan 190621

  

 

 

Postadress:
Götene IHS
Fredrik Larsson, Torggatan 9 B
533 30 Götene

Kontakt:
Tel: 0702092086
E-post: This is a mailto link

Se all info